Anjali | Hollister SE

Hollister Incorporated, aktuellt uttalande relaterat till COVID-19 & Leveranser Läs mer

Medarbetare på Hollister berättar

I hela vårt företag och i allt vi gör är vårt uppdrag att göra livet mer givande och värdigt för de människor som använder våra produkter och tjänster. Vår företagskultur och våra grundläggande värderingar om människors värdighet, integritet, vår syn på service och hur vi förvaltar det arv vi har i våra händer för framtiden vägleder oss i våra beslut. Det påverkar även vårt sätt att samverka och stödja våra kunder. Allt detta gör Hollister till en fantastisk arbetsplats. Läs några medarbetares berättelser nedan för att få en inblick i hur det är att vara anställd på Hollister. Berättelserna är alla unika på sitt sätt, men gemensamt för dem är att de speglar hur engagerade vi är i vårt arbete och hur vi uppfyller vår mission.

Anjali

Marknadsanalys och strategisk planering

Vi är ett uppdragsorienterat företag som gör skillnad i människors liv.  Det är givande att vara en del av en organisation med ett högre syfte.


Sjukvårdsbranschen är en fantastisk bransch där man verkligen kan göra nytta. Det är vad som lockade mig till Hollister. Vi är ett uppdragsorienterat företag som fokuserar på att göra skillnad i människors liv. Vårt team lyssnar aktivt på kundernas behov och strävar efter att förbättra livet för alla som använder våra produkter och tjänster.  Det är givande att vara en del av en organisation med ett högre syfte.

Hollister arbetar aktivt med att ta fram det bästa hos alla medarbetare. Om du är motiverad finns det möjligheter för tillväxt.  Folket här vill gärna hjälpa dig att utveckla och driva din potential.  

Jag blev förvånad och glad över hur öppna människor på alla nivåer och funktioner är för att samarbeta.  Som företag måste vi samarbeta för att vinna och vi gör detta på ett sätt som jag inte upplevt på andra arbetsplatser.  Vi fokuserar tillsammans på våra gemensamma långsiktiga mål. 

När jag träffar folk som använder våra produkter berättar de hur mycket de gillar vårt företag och hur mycket de uppskattar produkterna, supporten och tjänsterna vi erbjuder. Det känns bra och det är en av anledningarna till att jag tycker om att arbeta på Hollister.  

Vi gör livet mer givande och värdigt