Cristina | Hollister SE

Hollister Incorporated, aktuellt uttalande relaterat till COVID-19 & Leveranser Läs mer

Medarbetare på Hollister berättar

I hela vårt företag och i allt vi gör är vårt uppdrag att göra livet mer givande och värdigt för de människor som använder våra produkter och tjänster. Vår företagskultur och våra grundläggande värderingar om människors värdighet, integritet, vår syn på service och hur vi förvaltar det arv vi har i våra händer för framtiden vägleder oss i våra beslut. Det påverkar även vårt sätt att samverka och stödja våra kunder. Allt detta gör Hollister till en fantastisk arbetsplats. Läs några medarbetares berättelser nedan för att få en inblick i hur det är att vara anställd på Hollister. Berättelserna är alla unika på sitt sätt, men gemensamt för dem är att de speglar hur engagerade vi är i vårt arbete och hur vi uppfyller vår mission.

Cristina

Global marknadsföringschef

Innovation är väldigt viktigt här på Hollister – inte bara avseende tillverkning av nya produkter utan också samarbete kring innovativa idéer.


Jag är portugis men är född och uppvuxen i Tyskland och flyttade sedan till Spanien. Jag blev uppringd 2008 om en fantastisk möjlighet att arbeta på Hollister som produktchef för att hjälpa avdelningen för inkontinensvård i Spanien växa. Jag var inte säker på att jag ville lämna mitt dåvarande jobb men under mina intervjuer hade vi entusiastiska samtal som varade så länge att jag blev fascinerad av människorna och projektet. Ju fler Hollister-medarbetare jag träffade desto mer övertygad blev jag om denna unika möjlighet – så här är jag nu.

I min befattning som global marknadsföringschef har jag haft möjlighet att använda alla mina språk och erfarenheter av olika länder och kulturer. Innovation äger rum på varje avdelning här på Hollister. I mitt yrke och personligen lär jag mig något nytt varje dag – jag är aldrig uttråkad här.

Det som skiljer Hollister från andra företag är avsaknaden av hierarki. I vissa organisationer får man bara se ett foto av direktören. Här har du alltid tillgång till toppcheferna och uppmuntras att vara uppriktig. De är involverade i din karriär och intresserade av hur det går för dig. Hollister bryr sig verkligen om sina medarbetare, det är så berikande.

Vi gör livet mer givande och värdigt