Eleanor | Hollister SE

Hollister Incorporated, aktuellt uttalande relaterat till COVID-19 & Leveranser Läs mer

Medarbetare på Hollister berättar

I hela vårt företag och i allt vi gör är vårt uppdrag att göra livet mer givande och värdigt för de människor som använder våra produkter och tjänster. Vår företagskultur och våra grundläggande värderingar om människors värdighet, integritet, vår syn på service och hur vi förvaltar det arv vi har i våra händer för framtiden vägleder oss i våra beslut. Det påverkar även vårt sätt att samverka och stödja våra kunder. Allt detta gör Hollister till en fantastisk arbetsplats. Läs några medarbetares berättelser nedan för att få en inblick i hur det är att vara anställd på Hollister. Berättelserna är alla unika på sitt sätt, men gemensamt för dem är att de speglar hur engagerade vi är i vårt arbete och hur vi uppfyller vår mission.

Eleanor

Marknadsföringschef, inkontinensvård, Storbritannien

Om du är intresserad av människor ser du fram emot att komma till jobbet. Jag är stolt över att arbeta på Hollister.

Jag har lärt mig och åstadkommit så mycket på Hollister på kort tid. Jag fick först höra om Hollister av medarbetare som arbetar här, människor jag tidigare har jobbat med och respekterar. Med över tio års erfarenhet från ett större företag och det faktum att jag nu är mamma till två små barn, var det viktigt för mig att välja en tjänst som jag verkligen skulle trivas med. Jag insåg snabbt att Hollister var perfekt för mig, både när det gällde min karriär och mitt privatliv.

Arbetet här är dynamiskt och fartfyllt, och jag känner att min karriär har tagits på allvar från dag ett. Jag var till exempel nyligen med om en framgångsrik produktlansering som snabbt fick mig att inse att Hollisters företagskultur är orädd. Vi lyssnar aktivt på sjuksköterskor och slutanvändare och vi uppmuntrar till en öppen och uppriktig dialog. Vi är aldrig rädda för att göra förändringar om det leder till en bättre produkt. 

Vår strävan efter konstanta förbättringar och överlägsen kvalitet begränsas inte av vinstmaximering, vilket är unikt för Hollister.  Drivkraften är en passion för att utveckla kvalitetsprodukter och ge service till våra kunder. Jag älskar vår grundare John Dickinson Schneiders företagsfilosofi och jag försöker att leva efter den varje dag: ”Bara det bästa är gott nog.”

Våra oföränderliga principer utgör den  fundamentala styrkan i vårt företag. Dessa principer definierar vad det innebär att vara en medarbetare. För mig är alla principer viktiga, men Integritet är viktigast. Företaget håller fast vid sina affärsbeslut med ett kontinuerligt fokus på det långsiktiga målet. Jag har sett hur detta ger oss äkta trovärdighet i våra kunders ögon. Jag har också personlig erfarenhet av vårt engagemang i Förvaltning, Personens värdighet och Service, och hur vi stöttar våra medarbetare. Om du är intresserad av människor ser du fram emot att komma till jobbet. Det är så jag känner varje dag.Vi gör livet mer givande och värdigt