Hur får jag rätt passform på en konvex barriär

 

Som sjukvårdspersonal ingår det i ansvaret att informera och lugna stomipatienter. På Hollister strävar vi efter att hjälpa dig genom att ge tydlig information som du snabbt hittar och kan dela med patienterna.

Dessa tre vägledningar täcker ämnet konvexitet. Konvexitet är ett ord som patienterna kanske hör utan att alltid förstå vad de betyder, särskilt i tidiga stadier av livet med stomi. Med dessa vägledningar i handen har du de källor som behövs för att svara på frågor, förklara alternativ och skingra alla tvivel.

Använda konvexitet och bedöma när det krävs

Se till att prioritera påssystemets passform för den som lever med stomi. Konvexa hudbarriärer kan spela en väsentlig roll i att göra det tätt runt stomin, slippa läckage och lugna ner produktanvändarna.

I de här källorna förklaras grunderna till konvexitet, och de börjar med en tydlig definition: vad det är och hur det fungerar. Man diskuterar hur en konvex hudbarriär kan öka ett påssystems användningstid genom bättre passform.

I nästa avsnitt finns en enkel patientbedömningsmetod som kan hjälpa till att tolka behovet av konvexitet. Där beskrivs också de olika tillgängliga konvexa produktalternativen och hur du vet att det behövs en konvex hudbarriär.

Till slut förklaras vissa faktorer i informationsbladet som kan påverka beslutet om konvexitet. Där finns olika hälsotillstånd, ändringar av stomin eller peristomalområdet och patientens vikt.

När kan en mjuk konvex hudbarriär ge bättre passform

I källan beskrivs och illustreras åtta olika fall där patienten kan ha fördelar av att använda en mjuk konvex hudbarriär.

Vissa kliniska tillstånd för att använda en mjuk konvex hudbarriär kan vara:

  • Parastomalt brock med infälld stomi
  • Uppspänd buk med tryckskada från en fast styv konvexitet
  • Stomin sitter i ett veck
  • Stomin sitter mellan bilringarna
  • Stomins höjd är mindre än 20 mm (2 cm)
  • Stomi omedelbart efter operation med fast utspänd buk och ej centralt lumen med risk för mukokutan separation
  • Loop-stomi
  • Pyoderma gangrenosum

 

Till slut beskrivs mjuka konvexa hudbarriärer från Hollister och hur de kan användas för att ge bättre passform.

Fortsättning av alternativ för konvexa barriärer

I Hollister-serien med stomiprodukter finns lösningar med konvexa barriärer av olika form. Det är inte alltid enkelt att bestämma vilken som passar bäst på en viss patient.

I källan illustreras och beskrivs de olika tillgängliga alternativen, och man diskuterar kriterierna för produktvalen. Där ingår stomins position, bukväggens form och styvhet, stomins utseende och det peristomala områdets kontur.

Olika alternativ för konvexa barriärer visas samt komplettering med barriärringar. Vart och ett visas intill ett möjligt kliniskt fallscenario som kan indikera det alternativet – samtidigt som det är viktigt att tydliggöra kravet på professionell bedömning och rekommendation från kliniker.

Besök vårt avsnitt Professionella källor regelbundet för att få de senaste riktlinjerna om patienter och stomi. Du kan också besöka vår produktsida för att hitta vår nya mjuka tvådels konvexa barriär.