Hollister Incorporated, aktuellt uttalande relaterat till COVID-19 & Leveranser Läs mer

CeraPlus™ hudskyddsplatta* har visat sig ha en positiv inverkan på stomirelaterade sjukvårdskostnader

Den kliniska ADVOCATE-studie ger klinisk bevis som kan stödja underlag för beslutsfattandet.

1 av 5 stomipatienter söker behandling för PSC4

Peristomala hudkomplikationer (PSC) sänker hälsorelaterad livskvalitet och höjer vårdkostnaden.1–3 Ändå anses det ofta bara vara en del av livet med stomi.

1-in-5-graphic_300x96

 

 

 

ADVOCATE Studie - studiens design

  • 153 deltagare
  • Dubbelblind studie
  • 25 platser i en multinationell multicenterprövning
  • Adaptiv design planerad för två interimsanalyser

Resultat

Lägre vårdkostnader för de med CeraPlus™ hudskyddsplatta under en 12-veckorsperiod (14 % relativ reduktion)5  

money

Fler av dem med CeraPlus™ hudskyddsplatta blev av med hudkomplikationerna inom fyra veckor5

53% vs 29%

15 % färre PSC i gruppen med CeraPlus™ hudskyddsplatta5

15% fewer

Fler användare av CeraPlus™ hudskyddsplatta var "mycket nöjda" med den totala upplevelsen5

75% vs 55%

CeraPlus™ hudskyddsplatta

Hjälper till att bibehålla huden frisk från dag 1.

Ceramidinfunderad formula skyddar mot skador, torrhet och klåda.

CeraPlus™ hudskyddsplatta finns i flera olika typer av stomibandage, t.ex. 1-dels, 2-dels plan Convex, Soft Convex, med eller utan häfta.

 

Beställ gratis varuprov

 

* Jämfört med hudskyddsplattor utan ceramid från Hollister.

 

CeraPlus™ hudskyddsplatta visade sig vara effektivare än SenSura Mio hudskyddsplatta6 **

Passform + Formula är inspirationen som ligger till grund för CeraPlus™ hudskyddsplatta

Remois-Logo_50x44

*Remois är en teknologi som tillhör Alcare Co., Ltd.
**SenSura Mio är ett varumärke som tillhör Coloplast A/S och dess dotterbolag
Jämfört med Hollister hudskyddsplattor utan ceramid
40,5 % hade PSC i behandlingsgruppen jämfört med 55,4 % i kontrollgruppen, p = 0,069. (Inte statistiskt signifikant)

 

Referenser:

  1. Persson E, Gustavsson B, Hellstro A, Lappas G, Hulten L. Ostomy patients' perceptions of quality of care. J Adv Nurs. 2005;49(1):51-58.
  2. Gray M, Colwell JC, Doughty D, et al. Peristomal moisture associated skin damage in adults with fecal ostomies: a comprehensive review and consensus. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2013;40(4):389-399.
  3. Coons SJ, Chongpison Y, Wendel CS, Grant M, Krouse RS. Overall quality of life and difficulty paying for ostomy supplies in the Veterans Affairs ostomy-related quality of life study. Med Care. 2007;45(9):891-895.
  4. Nybaek H, Band KD, Norgaar LT, Karlsmark T, Jemec GB. Skin problems in ostomy patients: a case control study of risk factors. Acta Derm Venereol. 2009;89(1):64-67.
  5. Colwell J, Pittman J, Raizman R, Salvadalena G. A Randomized Controlled Trial Determining Variances in Ostomy Skin Conditions (ADVOCATE). J Wound Ostomy Continence Nurs. 2018;45(1):37-42.
  6. Grove G. Houser T, Sibbald G. Salvadalena G. Measuring epidermal effects of ostomy skin barriers. Skin Res Technol. 2019;25:179-186. https://doi.org/10.1111/srt.12630