CeraPlus hudskyddsplatta är mer effektiv att bibehålla hudens hälsa än Salts Harmony Duo hudskyddsplatta** eller Welland Aurum 2 hudskyddsplatta***1

CeraPlus hudskyddsplatta med Remois Technology* visade sig minimera transepidermal vätskeförlust (TEWL) och hudirritation jämfört med Salts Harmony Duo hudskyddsplatta** och Welland Aurum 2 hudskyddsplatta.***1

När du tar bort en hudskyddsplatta, vad mer tar du bort?

När hudskyddsplattan tas bort försvinner också celler från hudens yttersta lager. Denna skada på huden leder till att mer fukt från kroppen passerar ut. Fukt som tränger ut kallas transepidermal vätskeförlust (TEWL) och kan bedömas i ett laboratorium med ett verktyg som mäter avdunstning. Ett lägre TEWL-värde indikerar bättre hudintegritet.1–6

CeraPlus hudskyddsplatta påvisades vara effektivare än Salts Harmony Duo hudskyddsplatta och Welland Aurum 2 hudskyddsplatta när det gäller att skydda huden mot skador vid borttagning av häfta1

Studiens mål

 1. Mäta hudens integritet efter att hudskyddsplattan tagits bort.
 2. Jämför skillnader i hudens integritet vid användning av infunderade hudskyddsplattor:
  • Hollister CeraPlus hudskyddsplatta infunderad med ceramid
  • Salts Harmony Duo hudskyddsplatta med Flexifit och Aloe
  • Welland Aurum 2 hudskyddsplatta infunderad med honung


Förlust av fukt: Ceramid jämfört med aloe vera

TEWL var 50 % bättre med ceramid-infunderad CeraPlus hudskyddsplatta än Salts Harmony Duo med Flexifit och aloe hudskyddsplatta.7


5 av 12 patienter som använde aloe-infunderad hudskyddsplatta fick avbryta på grund av hudproblem. Inga patienter med ceramid-infunderad hudskyddsplatta behövde avbryta.5


Förlust av fukt: Ceramid jämfört med manukahonung

TEWL var 61 % bättre med ceramid-infunderad CeraPlus hudskyddsplatta än Welland Aurum 2 hudskyddsplatta som är infunderad med honung.7


25 % av patienterna med Welland Aurum 2 hudskyddsplatta avbröt på grund av hudproblem.* Det var inga avbrott i gruppen med CeraPlus hudskyddsplatta.7


CeraPlus™ hudskyddsplatta

Hjälper till att bibehålla frisk hud från dag 1.

Ceramidinfunderad formel skyddar mot skador, torrhet och klåda.

CeraPlus™ hudskyddsplatta finns i flera olika typer av stomibandage, t.ex. 1-dels, 2-dels plan Convex, Soft Convex, med eller utan häfta

 

Beställ gratis varuprov

 

Passform och formula är inspirationen bakom CeraPlus™ hudskyddsplatta

Remois-Logo_50x44

*Remois är en teknologi som tillhör Alcare Co., Ltd.

 

Referenser:

 1. Persson E, Gustavsson B, Hellstro A, Lappas G, Hulten L. Ostomy patients' perceptions of quality of care. J Adv Nurs. 2005;49(1):51-58.
 2. Gray M, Colwell JC, Doughty D, et al. Peristomal moisture associated skin damage in adults with fecal ostomies: a comprehensive review and consensus. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2013;40(4):389-399.
 3. Coons SJ, Chongpison Y, Wendel CS, Grant M, Krouse RS. Overall quality of life and difficulty paying for ostomy supplies in the Veterans Affairs ostomy-related quality of life study. Med Care. 2007;45(9):891-895.
 4. Nybaek H, Band KD, Norgaar LT, Karlsmark T, Jemec GB. Skin problems in ostomy patients: a case control study of risk factors. Acta Derm Venereol. 2009;89(1):64-67.
 5. Colwell J, Pittman J, Raizman R, Salvadalena G. A Randomized Controlled Trial Determining Variances in Ostomy Skin Conditions (ADVOCATE). J Wound Ostomy Continence Nurs. 2018;45(1):37-42.
 6. Grove G. Houser T, Sibbald G. Salvadalena G. Measuring epidermal effects of ostomy skin barriers. Skin Res Technol. 2019;25:179-186. https://doi.org/10.1111/srt.12630
 7. Jämfört med Hollister Ostomy Care icke-ceramidhudskyddsplattaer hade 40,5 % PSC i behandlingsgruppen jämfört med 55,4 % i kontrollgruppen, p = 0,069. (Inte statistiskt signifikant).