$name | Hollister SE
  • Dina val:
  • InkontinensprodukterInkontinensprodukter
  •  > TappningskatetrarTappningskatetrar
  •  > Förgelad tappningskateterFörgelad tappningskateter

Advance Plus tappningskateter

Med skyddande införingshylsa och uppsamlingspåse

Advance tappningskateter

Med skyddande införingshylsa

Före användning var noga med att läsa användningsinstruktionerna avsedda för användning, kontraindikationer försiktighetsåtgärder och instruktioner.