Sekretesspolicy, Safe Harbor, användning av cookies | Hollister SE

Sekretesspolicy/Safe Harbor-förklaring om överensstämmelse

Sekretesspolicy/Safe Harbor-förklaring om överensstämmelse

I det här avsnittet beskrivs sekretesspolicyn enligt vilken du, webbplatsbesökaren (”du", "din" eller "dig själv") kan använda eller korrespondera med denna webbplats (”webbplats"), som ägs av Hollister Incorporated (”vi", ”oss", ”vår" eller "Hollister").

Vi respekterar din integritet och vill skydda dina personuppgifter i syfte att hjälpa dig bättre. Principerna i denna sekretesspolicy beskriver vår praxis avseende insamling, användning och avslöjande av information, inklusive personligt identifierbar information ("PII"). PII är information som kan användas för att unikt identifiera, kontakta eller lokalisera en enskild person eller som kan användas med andra källor för att unikt identifiera en enskild person. PII kan förekomma i vilket medium eller format som helst, inklusive datoriserade eller elektroniska register, samt pappersbaserade filer, till exempel: namn, e-postadress, postadress, som du tillhandahåller.


Läs denna sekretesspolicy innan du använder denna webbplats eller överlämnar personlig information till oss. Om du inte godkänner denna sekretesspolicy ska du inte använda denna webbplats.

Safe Harbor-förklaring om överensstämmelse

HOLLISTER INCORPORATED är ett företag i Illinois, USA, med huvudkontor på 2000 Hollister Drive, Libertyville, Illinois 60048, USA, (inklusive dotterbolag med varumärket Hollister och Dansac AS runt om i världen (med undantag för enheter som säljer direkt till konsumenter) som ska kallas "Hollister").

Hollister är medlem i Safe Harbor-programmet för sekretess i USA, EU och Schweiz. 
USA:s handelsdepartement har tagit fram separata men liknande "Safe Harbor"-ramverk, som inkluderar dataskyddsprinciper, tillsammans med Europeiska kommissionen och den schweiziska federala dataskyddsmyndigheten för att erbjuda organisationer i USA möjligheten att uppfylla EU:s och Schweiz lagstadgade krav på adekvat dataskydd av personligt identifierbar information som överförs från EU eller Schweiz till USA.

Denna sekretesspolicy är förenlig med Safe Harbor-sekretessprinciperna och våra webbplatser har särskilt intygat att överföringar av manuella och elektroniska data från EU eller Schweiz till USA följer Safe Harbor-sekretessprinciperna.

Våra webbplatser tar emot privat information om kunder från källor utanför USA, inklusive länder inom EU och Schweiz. Vi har självcertifierat, med tredje parts oberoende verifiering, att våra sekretessprinciper är förenliga med Safe Harbor-sekretessprinciper i USA-EU och USA-Schweiz: meddelande, val, vidare överföring, tillgång och noggrannhet, säkerhet och övervakning. Mer information om amerikanska handelsdepartementets Safe Harbor-program finns på www.export.gov/safeharbor.

Sekretessklagomål från Hollisters kunder, anställda och/eller affärspartners i EU och Schweiz: I enlighet med Safe Harbor-sekretessprinciperna i USA-EU och USA-Schweiz har Hollister åtagit sig att rätta till klagomål om din integritet och vår insamling eller användning av dina personuppgifter. Medborgare i EU och Schweiz som har frågor eller klagomål om denna sekretesspolicy ska först kontakta Hollisters sekretesskontor på Privacy@Hollister.com.

Hollister och alla dotterbolag och varumärkesskyddade webbplatser som anges ovan har vidare åtagit sig att hänvisa olösta sekretessklagomål under Safe Harbor-sekretessprinciperna i USA-EU och USA-Schweiz till en oberoende tvistlösningsmekanism, BBB European Union SAFE HARBOR, som drivs av rådet för bättre affärsbyråer (Council of Better Business Bureaus). Om Hollister inte tar hand om ditt klagomål på ett tillfredsställande sätt ber vi dig besöka webbplatsen för BBB European Union SAFE HARBOR på Safe Harbor webbplats för mer information.

Frivilligt överlämnande av information

Du kan använda denna webbplats utan att avslöja personligt identifierbar information och vi kommer inte att samla in sådan information om dig såvida du inte väljer att överlämna den.

All information som du överlämnar direkt till Hollister kommer att användas i enlighet med denna sekretesspolicy. Om du skickar oss information via e-post eller på annat sätt samtycker du till att vi kan kontakta dig via olika metoder som t.ex. post, telefon eller e-post. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi inte att du tillhandahåller eller delar känslig personlig information såsom lösenord, personnummer eller bankkontonummer.


Användning av insamlad information

Syftet med informationen som Hollister samlar in är att användas för att kunna hjälpa dig, kunden, bättre. Informationen som samlas in kan inkludera, men är ej begränsad till, namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och produkter som används. Informationen samlas till exempel in via denna webbplats, post, e-post och via telefonsamtal. Vi samlar in, underhåller och använder informationen som du ger oss för att kunna uppfylla dina beställningar och provbeställningar, skicka dig erbjudanden och produktinformation, tillhandahålla produktsupport och förbättra våra produkter och tjänster. Hollister kommer inte att sälja eller hyra ut din personliga information utan ditt samtycke. Där det är möjligt kommer vi att förklara anledningarna till varför din information samlas in och var du har möjlighet att begränsa insamlingen av informationen.


Cookies

Det här avsnittet innehåller information om cookies enligt vilken du, webbplatsbesökaren (”du", "din" eller "dig själv") kan använda eller korrespondera med denna webbplats (”webbplats"), som ägs av Hollister Incorporated (”vi", ”oss", ”vår" eller "Hollister").

En cookie är en enkel textfil som lagrats på datorns hårddisk eller mobila enhet av en webbplats server, och endast den servern kan spåra viss information. Varje cookie är unik för din webbläsare och gör att vi kan spåra och ta reda på dina intressen och därmed förbättra vår webbplats. Cookies låter t.ex. webbläsaren komma ihåg vilka delar du har besökt och hjälper oss att veta hur mycket trafik vår webbplats har.

Cookies förbättrar saker genom att:

  • komma ihåg inställningar så att du inte behöver ange dem varje gång du besöker en ny sida
  • komma ihåg information du har lämnat (t.ex. ditt postnummer) så att du inte behöver ange den varje gång du besöker webbplatsen
  • mäta hur du använder webbplatsen så att vi kan se till att den uppfyller dina behov

Våra cookies används inte för att samla någon av din personligt identifierbara information, utan används för att göra så att webbplatsen fungerar bättre för dig. Du kan hantera och/eller ta bort dessa små filer som du vill.

Hantera cookies

Vissa cookies är absolut nödvändiga för att du ska kunna navigera på webbplatsen och använda funktionerna. Utan dessa cookies kan vi inte fastställa antalet unika användare av webbplatsen eller tillhandahålla vissa funktioner såsom automatisk inloggning till våra tjänster.

Om du tycker att det är obehagligt med cookies kan du blockera några eller alla cookies eller till och med ta bort cookies som redan ställts in. Du kan göra detta via webbläsarens inställningar och det kan finnas anvisningar för hur du gör detta i webbläsarens hjälpfunktion. Du kan också besöka www.aboutcookies.org, som innehåller omfattande information om hur du gör detta på en stor mängd olika webbläsare.