Företaget John Dickinson Schneider, Inc. firar 100 år

  • 2021-05-10
  • Corporate

Libertyville, Ill. (10 maj, 2021) – Hollister Incorporated och KMT Medical firar sin grundare idag och uppmärksammar 100-årsdagen för grundandet av moderbolaget, John Dickinson Schneider Inc. (JDS Inc.). Ett minnesevenemang för att fira John Dickinson Schneider, som grundade JDS Inc., samt företagets rika historia anordnades vid Hollister Incorporated-huvudkontoret i Illinois och livestreamades till medarbetare över hela världen.

Den 10 maj 1921 grundade 23-årige John Dickinson Schneider JDS Inc. med en tryckpress i källaren hemma hos sina föräldrar i Chicago. Under de påföljande decennierna drev han företaget utan att kompromissa om principerna om värdighet för person, service och kvalitet, samtidigt som han anpassade och utvecklade företaget för att uppnå den globala ställning som det idag har inom medicinska produkter och tjänster. Mot slutet av sin karriär, i ett uttryck av stor generositet, skänkte han sitt företag till sina anställda som förvaltare. Därmed lämnade han efter sig ett arv – ett arv som inte var begränsat till livlösa dokument, juridiska ramverk eller förstenade historier. Schneider och hans fru, Minnie Schneider, lämnade efter sig ett arv som varje medarbetare fortsätter att leva varje dag.

”Denna dag markerar en mycket speciell tidpunkt – en tidpunkt som har påverkat våra liv och miljontals människors liv runt om i världen som är beroende av våra produkter och tjänster för att leva sina liv med värdighet”, säger V. George Maliekel, VD och koncernchef för JDS Inc. ”Vår företagskultur är det levande uttrycket för Schneiders arv. Vår kultur definierar vårt företags karaktär. Det vägleder oss 
i de beslut vi fattar, det arbete vi utför, hur vi interagerar med varandra och hur vi tjänar våra kunder och världsgemenskapen”.

JDS Inc. och de operativa företagen i Hollister Incorporated och KMT Medical kommer att fortsätta att fira 100-årsdagen under hela 2021 med globala aktiviteter för att inspirera och koppla medarbetare och kunder till Schneiders arv.

Om Hollister Incorporated 
Hollister Incorporated är ett oberoende, medarbetarägt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför sjukvårdsprodukter över hela världen. Företaget utvecklar och tillverkar produkter för stomivård, kontinensvård och intensivvård och utvecklar också pedagogiskt stödmaterial för patienter och vårdpersonal. Huvudkontoret ligger i Libertyville, Illinois, och tillverknings- och distributionscentra finns på tre kontinenter med försäljning i nästan 80 länder. Hollister är ett helägt dotterbolag till företaget John Dickinson Schneider Inc. (JDS Inc.), ett 100 år gammalt företag. Hollister styrs av det gemensamma uppdraget för JDS Inc. att göra livet mer givande och värdigt för de människor som använder företagets produkter och tjänster.  www.Hollister.com.

Om KMT Medical Incorporated
KMT Medical är en grupp av företag som tillhandahåller sjukvårdstjänster i hemmet åt konsumenter. Företagen samarbetar med kliniker och är dedikerade att respektera kliniska beslut samtidigt som de tillhandahåller högkvalitativa produkter, oöverträffad expertis och personlig service. KMT Medical tillkännagavs 2017 och är ett helägt dotterbolag till John Dickinson Schneider Inc. (JDS Inc.). KMT Medical-företag styrs av verksamhetspolicyer som överensstämmer med uppdraget och visionen för moderbolaget John Dickinson Schneider, Inc. www.kmtmedical.com.