Inkontinensvård | Hollister SE

Hollister Incorporated, aktuellt uttalande relaterat till COVID-19 Pandemin Läs mer

Inkontinensprodukter

Människan står i centrum för allt vi gör


Människan i centrum

Vi hjälper människor med neurogena blås- och tarmrubbningar. Vi strävar efter att våra produkter ska bidra till ett självständigt, gott och värdigt liv för de som använder dem.

Här har vi samlat vanliga frågor om våra inkontinensprodukter.

Vanliga frågor

Informationen som finns här är inte avsedd som medicinsk rådgivning och är inte en ersättning för de råd du får av din personliga läkare eller annan vårdpersonal. Informationen här ska inte användas som hjälp i akuta medicinska situationer. Om du är i en akut medicinsk situation ska du personligen omedelbart söka medicinsk behandling.

Före användning var noga med att läsa användningsinstruktionerna avsedda för användning, kontraindikationer försiktighetsåtgärder och instruktioner.