Inkontinensprodukter

Människan står i centrum för allt vi gör


Människan i centrum

Vi hjälper människor med neurogena blås- och tarmrubbningar. Vi strävar efter att våra produkter ska bidra till ett självständigt, gott och värdigt liv för de som använder dem.

Här har vi samlat vanliga frågor om våra inkontinensprodukter.

Vanliga frågor