Continence Care Products | Hollister SE
  • Dina val:
  • InkontinensprodukterInkontinensprodukter

Advance Plus tappningskateter

Med skyddande införingshylsa och uppsamlingspåse

InView urindroppsamlare

Tre modeller för olika behov

Urinpåse för retraherad penis

När inte urindroppsamlare kan användas

Advance tappningskateter

Med skyddande införingshylsa

Före användning var noga med att läsa användningsinstruktionerna avsedda för användning, kontraindikationer försiktighetsåtgärder och instruktioner.