$name | Hollister SE
  • Dina val:
  • StomiprodukterStomiprodukter

Adapt Remover Spray

Löser upp häftan snabbt och smärtfritt

Adapt smörjande deodorant

Tar bort lukt och smörjer påsens insida

Adapt pasta

Fyller ut veck och ojämnheter

Moderma Flex Soft Convex sluten påse

Mjuk konvex hudskyddsplatta. Öppningsbart inspektionsfönster.

Moderma Flex Soft Convex tömbar påse

Mjuk konvex hudskyddsplatta med häfta i kanten. Öppningsbart inspektionsfönster.

Moderma Flex VO sluten påse

Öppningsbart inspektionsfönster

Moderma Flex sluten påse

Anatomisk form. Utan inspektionsfönster.

Moderma Flex VO sluten konvex påse

Öppningsbart inspektionsfönster

Moderma Flex sluten konvex påse

Utan inspektionsfönster

Moderma Flex VO tömbar konvex påse

Hudskyddsplatta med häfta i kanten. Öppningsbart inspektionsfönster.

Moderma Flex VO tömbar konvex påse

Öppningsbart inspektionsfönster

Moderma Flex tömbar konvex påse

Utan inspektionsfönster

Före användning var noga med att läsa användningsinstruktionerna avsedda för användning, kontraindikationer försiktighetsåtgärder och instruktioner.