Stomi

Engagerade för ett bra liv med stomi


Fokus på individen

Med våra produkter vill vi hjälpa människor att hitta tillbaks till en god livskvalitet  efter stomioperationen.


Länkar till fördjupad läsning och korta videofilmer om stomi för stomiopererade och anhöriga

Livet med stomi
Bibehålla frisk hud
Förstå din stomi
Använda stomiprodukter
Stomiordlista och vanliga frågor

Länkar till vetenskapliga publikationer och organisationer för dig som arbetar med stomi

Kliniska utvärderingar och fallstudier
Tidskrifter
Stomiorganisationer