Användarvillkor

Användning och innehåll

Dessa allmänna användarvillkor ("villkoren") styr åtkomsten till och användningen av denna Internet-webbplats ("webbplatsen"). Läs dessa villkor noggrant. Genom att besöka och använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte samtycker till dessa villkor eller någon del av dessa villkor ska du inte använda vår webbplats.

Vi kan då och då ändra eller uppdatera allt i dessa villkor eller delar av villkoren eller vår sekretesspolicy/Safe Harbor-förklaring om överensstämmelse genom att publicera en uppdaterad version på denna webbplats. Din fortsatta användning kommer att uppfattas som ett samtycke till dessa uppdaterade villkor så du bör regelbundet besöka denna sida.

Hollister Incorporated, ett företag i Illinois, USA, med huvudkontor på 2000 Hollister Drive, Libertyville, Illinois 60048, USA, (inklusive dotterbolag med varumärket Hollister och Dansac AS runt om i världen (med undantag för enheter som säljer direkt till konsumenter) som ska kallas "Hollister") äger denna webbplats och kontrollerar den fullständigt. Du får endast använda denna webbplats i enlighet med villkoren och endast för lagliga ändamål. Hollister tillhandahåller webbplatsen endast i informationssyfte. Du får endast ladda ned innehåll från denna webbplats för icke-kommersiellt bruk. Det är inte tillåtet att göra några modifieringar eller ytterligare reproduktion av innehållet på denna webbplats utan uttryckligt föregående skriftligt tillstånd från Hollister.  
 
Hollister tillhandahåller inte medicinsk rådgivning eller medicinska tjänster. Informationen på denna webbplats ersätter inte medicinsk vård. Om du har, eller du misstänker att du har, hälsoproblem ska du alltid rådfråga en legitimerad läkare.

Sekretess 

Genom att samtycka till att vara bunden av dessa villkor samtycker du till att vara bunden av vår sekretesspolicy. Vi rekommenderar att du läser sekretesspolicyn eftersom den hjälper dig förstå hur och i vilket syfte vi samlar in och använder dina personuppgifter, inklusive vår användning av cookies.

Immateriella rättigheter

Såvida inget annat anges är allt innehåll och de immateriella rättigheterna avseende innehållet som är inkluderat på denna webbplats, t.ex. alster, bilder, foton, dialoger, musik, ljud, videos, dokument, teckningar, figurer, logotyper, menyer, webbsidor, grafik, färger, scheman, verktyg, typsnitt, designer, diagram, layouter, metoder, processer, funktioner och programvara (kollektivt kallat "innehåll") Hollisters egendom. Du får inte reproducera, publicera, distribuera, visa, modifiera, skapa arbete härlett från eller på något sätt utnyttja hela eller delar av innehållet utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

Länkar till tredje parts webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte ägs eller styrs av Hollister. Vi varken kontrollerar eller övervakar sådana tredje parts webbplatser eller deras innehåll. Hollister är inte ansvarig för innehållet på sådana webbplatser och/eller de villkor som styr dem med avseende på, men inte begränsat till, din sekretess och behandlingen av dina personuppgifter när du besöker dessa webbplatser. 

Om du besöker tredje parts webbplatser via länkarna på webbplatsen ska du läsa deras användarvillkor och sekretesspolicy. Våra villkor och vår sekretesspolicy gäller inte på tredje parts webbplatser. 

När vi tillhandahåller länkar till andra webbplatser stödjer vi inte dem och vi lämnar inga garantier avseende deras webbinnehåll eller tjänster eller produkter som erbjuds och säljs på dessa webbplatser.

Inlägg

Då och då kan vi tillhandahålla områden där du och andra användare kan publicera eller på annat sätt överlämna information eller annat material på eller till webbplatsen (kollektivt kallat "inlägg"). Genom att skicka, publicera eller överföra inlägg till oss eller något område på webbplatsen beviljar du oss och våra ombud en global, icke-exklusiv, underlicensierbar, överförbar, royaltyfri, ständig, oåterkallelig rätt att använda, reproducera, underlicensiera, distribuera, skapa härlett arbete av, utföra och importera dina inlägg i alla typer av kända medier eller medier som härefter utvecklas, för vilket ändamål som helst, kommersiellt eller annat, utan kompensation till dig.  

Med andra ord, vi har automatiskt rätten att använda dina inlägg, inklusive reproducera, avslöja, publicera eller sända ditt inlägg, var som helst, när som helst, i vilket medium som helst och i vilket syfte som helst. 

Under inga omständigheter kommer du att ha rätt till betalning om vi använder ett av dina inlägg. Alla inlägg anses vara icke-konfidentiella och icke-skyddade. Du är ansvarig för ditt inlägg. Hollister tar inget ansvar för inlägg som publiceras av dig eller tredje part.

Ansvarsfriskrivning

Vi försöker säkerställa att innehållet på vår webbplats är korrekt och inte innehåller felaktig eller inaktuell information. Vi tar dock inte på oss något ansvar för att innehållet är korrekt eller fullständigt. Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick.

Vi kan inte garantera att webbplatsen alltid kommer att fungera utan något avbrott i nätanslutningen eller några störningar.

Ansvarsbegränsning

Din åtkomst till och användning av denna webbplats sker på egen risk. Du är ansvarig för din egen användning av webbplatsen och dess innehåll. 

Vi tar inte på oss något ansvar, oavsett orsak och vare sig direkt eller indirekt, för förlust eller skada som drabbar dig eller någon annan part (inklusive din verksamhet) som uppstår till följd av din användning av denna webbplats inklusive men inte begränsat till förlust av inkomst, verksamhet, förtjänst, möjligheter, avtal, faktiska eller förväntade besparingar, data, rykte eller goodwill.

Vi utesluter alla uttryckliga eller underförstådda garantier om att material som används eller laddas ned från denna webbplats inte kommer att orsaka förlust av eller skada på data eller egendom, såsom programvara eller maskinvara, inklusive men inte begränsat till förlust eller skada orsakad av virus eller nedladdning av virus. Vi tar inte på oss något ansvar för sådan förlust eller skada som du, din verksamhet eller tredje part kan drabbas av som ett resultat av din användning av denna webbplats.

Tillämplig lag

Dessa villkor och alla eventuella avtalstvister eller utomobligatoriska tvister som uppstår av eller i samband med din användning av webbplatsen ska regleras av lagarna i delstaten Illinois, USA, och omfattas av den exklusiva behörigheten hos domstolarna i delstaten Illinois, USA.

Kontakta oss

Om du har frågor om eller klagomål avseende denna webbplats är du välkommen att Kontakta oss

Dessa villkor uppdaterades senast 7 augusti 2015.

© 2023 Hollister Incorporated.

 

HOLLISTER
Hollister, Hollister-logotypen, Adapt, Adapt CeraRing, Advance, Advance Ex, Advance Hydro Soft, Advance IC, Advance Plus, Advance Plus Pocket, AF300, AnchorFast, AnchorFast Guard, AnchorFast Guard Select, AnchorFast SlimFit, Apogee, Apogee Essentials, Apogee HC, Apogee HC Plus, Apogee IC, Apogee Plus, Apogee Ready, CalciCare, CenterPointLock, CeraPlus, CeraRing, Contour, ComfortWear, Dignity Without Compromise, Dimethicreme, Everyday, Extended Wear, Flex & Form, Flextend, Flextend M, FlexWear, FormaFlex, Genairex, Genairex Equivalent Products at an Exceptional Price, Go4Education, Healthy skin. Positive outcomes., Hollihesive, Hollister & H Design, Hollister Compact, Hollister Conform 2, Hollister Education Design, Hollister Moderma Flex, Hollister New Image, Impression, Impression C, Infyna, Infyna Chic, Infyna Plus, InstantCath, Invent, InView, Lift & Connect, Lock ‘N Roll, Lo-Profile, m9, Moderma, Moderma Flex, New Image, Nuance, O-Guard, Onli, Ostomy Care Confidential, Pouchkins, Premier, Premium, QuietWear, Restore, Secure Start, Securi-T, Selibre, Softflex, Solo, Stominal, Suavita, Tandem, The Hollister Advantage Program, The Interface Between Wound and Care, The Wound Deserves Better, Toeboggan, Triact, Triact Advanced, Triact Advanced & Design, Triact Design, Triact Technology & Design, Vaporphilic, VaPro, VaPro Plus, VaPro Plus Pocket, VaPro Pocket, VaPro 2, VaPro 2 Plus, VaPro 2 Plus Pocket och VaPro 2 Pocket är varumärken som tillhör Hollister Incorporated.

DANSAC A/S
Dansac, Dansac-logotypen, Dansac Education-logotypen, Dansac EasiSpray, Dansac Nova, Dansac NovaLife, Dansac NovaLife GX+, Dansac Nodor S, Dansac O, Dansac TRE, Dansac Xltra, Duo Soft, EasiView, Invent, MyPen3, NovaLife TRE och TREär varumärken som tillhör Dansac A/S.

KMT MEDICAL
KMT Medical, EasyConsult by KMT Medical och Navigator by KMT Medical är varumärken som tillhör KMT Medical Incorporated.

THE FIRM OF JOHN DICKINSON SCHNEIDER, INC.
The Firm of John Dickinson Schneider, Inc. logo är varumärken som tillhör The Firm of John Dickinson Schneider, Inc.

 
Alla andra varumärken och copyrights tillhör sina respektive ägare.