Om oss

Ett oberoende och personalägt företag som tillverkar och marknadsför sjukvårdsprodukter


I den globala gemenskapens tjänst

Hollister Incorporated är ett oberoende, personalägt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför sjukvårdsprodukter och tjänster över hela världen.

Vi förser sjukvården med avancerade medicinska produkter för stomi, inkontinens och intensivvård. Våra produkter marknadsförs under två starka varumärken – Hollister och Dansac. Vi tillhandahåller också information och utbildning kring våra produkter för såväl vårdpersonal som de som använder våra produkter.

Hollister har tjänat sjukvårdspersonal och patienter i mer än 95 år och gjort skillnad i människors liv över hela världen.


Vårt uppdrag

Att göra livet mer givande och värdigt för de personer som använder våra produkter och tjänster.
Läs mer


Vår vision

Att växa och  utvecklas som ett oberoende, personalägt företag och samtidigt utvecklas som människor.


Vår värdegrund

Vår värdegrund är en tidlös vägvisare som definierar vad det innebär att vara medarbetare på Hollister. Vi strävara efter att uttrycka detta i våra handlingar, både som individer och som företag.

Värdighet

Alla anställda har samma värde oavsett vilket arbete de utför. Vi behandlar varandra med respekt.

Vi strävar ständigt efter att tillgodose behoven hos de människor som använder våra produkter och tjänster. Vårt mål är att hjälpa dem att leva ett värdigt och gott liv och i den processen blir vi  samtidigt själva  bättre människor.

Service

Vi tjänar dem som använder våra produkter, sjukvårdens personal, varandra och vårt samhälle med ödmjukhet, medkänsla och uthållighet.

Integritet

Integritet står i centrum för vårt arbete. För Hollister är den etiska vägen den enda vägen. Vi är öppna och uppriktiga, behandlar varandra rättvist och gör det rätta även när det är svårt.

Förvaltning

Vi har anförtrotts ett oberoende och personalägt företag. Som förvaltare av det förtroendet vägleds vi av vår grundare John Dickinson Schneiders riktlinjer och principer. Vår uppgift är att säkerställa att Hollister fortsätter att vara ett oberoende och personalägt företag med stabil ekonomi och tillväxt. De beslut vi fattar grundar sig på vad som är långsiktigt bäst för företaget och vi lever efter John Dickinson Schneiders motto: ”Endast det bästa är gott nog” ”