{ "modal": { "title": "", "headline": "Möt Margaret, en användare av Advance Plus intermittent kateter", "content": "

Margaret, Ms Wheelchair Ohio 2011 och användare av Advance Plus intermittent kateter, berättar hur produkten hjälpt henne att anpassa sig till livet efter skadan.

\r\n

Speltid: 0:31

", "additional_content": "", "image_url": "", "video_url": "" } }