{ "modal": { "title": "", "headline": "Möt Ricky, en användare av Advance Plus intermittent kateter", "content": "

Äventyrlige Ricky, förlamad i benen och användare av Advance Plus intermittent kateter, berättar sin historia och hur produkten hjälpt honom att anpassa sig till livet efter skadan.

\r\n

Speltid: 0:36

", "additional_content": "", "image_url": "", "video_url": "//players.brightcove.net/1496514756001/default_default/index.html?videoId=2546792829001" } }