{ "modal": { "title": "", "headline": "Innovationer i sårvård", "content": "

Discovery Health-segment fokuserar på vård av kroniska sår hos diabetiker

\r\n

Diabetes kan orsaka allvarliga sår som inte vill läka och som kan leda till infektion, ytterligare komplikationer och amputation. Faktum är att förhöjda blodsockervärden hos patienter med diabetes kan leda till att sår läker långsammare.

\r\n

Detta Discovery Health-segment fokuserar på vård av kroniska sår hos diabetiker, inklusive intervjuer med patienter med diabetes, sjukvårdspersonal och representanter för Hollister sårvård.

\r\n

Speltid: 7:00

", "additional_content": "", "image_url": "", "video_url": "//players.brightcove.net/1496514756001/default_default/index.html?videoId=1875761423001" } }