{ "modal": { "title": "", "headline": "Urinkatetrar: Risker och bästa praxis", "content": "

Webbinarium för sjukvårdspersonal – Urinkatetrar: Risker och bästa praxis för att förebygga urinvägsinfektioner

\r\n

Speltid: 57:26

", "additional_content": "", "image_url": "", "video_url": "//players.brightcove.net/1496514756001/default_default/index.html?videoId=3414653142001" } }