{ "modal": { "title": "", "headline": "Instruktionsvideo för vertikal slangfastsättningsenhet (Vertical Tube Attachment Device, VTAD)", "content": "

Denna video ger en översikt av den vertikala slangfastsättningsenheten.

\r\n

Speltid: 2:07

", "additional_content": "", "image_url": "", "video_url": "//players.brightcove.net/1496514756001/default_default/index.html?videoId=1875495379001" } }