Hollisters uppdragsförklaring

Hollister strävar efter att vara ett företag som uppfyller sjukvårdspersonalens och patienternas behov.

Denna strävan grundar sig på vårt uppdrag: Att göra livet mer givande ooh värdigt för dem som använder våra produkter och att bistå med bättre produkter och tjänster till sjukvården.

Genom att lyssna på våra  användare ökar vår förståelse för vilka behov vi bäst kan uppfylla.
Det vägleder oss till förbättringar av befintliga produkter och  till utveckling eller förvärv av nya unika produkter.

Våra produkter och tjänster ska vara av  högsta kvalitet och våra kunder ska vara  nöjda.

Vi samarbetar för att uppfylla identifierade behov och krav.

Vi skapar goda relationer till våra leverantörer och distributörer och de samhällen vi verkar i.
Vi utvärderar  oss själva genom att se hur det vi åstadkommit hjälper oss att hjälpa våra kunder.
Vi anser att det etiska sättet är det enda sättet att bedriva vår verksamhet på.
Hollister har den unika fördelen av en solid grund av ”kvalitetsprodukter, kvalitetsservice och kvalitetsmedarbetare” som vår grundare John Dickinson Schneider uttryckte det.
Vi har förbundit oss att fortsätta som ett oberoende och personalägt företag och vi driver det med lönsamhet och helt egen finansiering.

Genom att följa vårt uppdrag varje dag  kommer vi att växa och utvecklas som företag och samtidigt utvecklas som människor.