Vår kultur

Vi styrs av Arvet efter Schneider och våra Omutliga principer


På Hollister Incorporated grundar sig allt det vi gör på de fundamentala värderingar och principer som vår grundare John Dickinson Schneider och hans fru Minnie Schneider formulerade och följde. Denna fasta grund, som vi kallar Arvet efter Schneider, håller upp vårt företags Uppdrag, Vision och Omutliga principer.

Vår kultur och våra Omutliga principer — individens värdighet, service, integritet och ledarskap — vägleder oss i de beslut som vi fattar, sättet som vi interagerar med varandra på, och hur vi tjänar våra kunder. Vi brinner för våra medarbetare, vår organisation och de människor som förlitar sig på våra produkter och tjänster varje dag.

George George

Vår företagskultur förkroppsligar Arvet efter Schneider. Den definierar vårt företags karaktär. V. George Maliekel
President och koncernchef, Hollister Incorporated

I egenskap av ett självständigt, medarbetarägt företag är maximering av aktieägares vinster inte vårt syfte. Men icke desto mindre förstår vi att lönsamhet låter oss vara lyhörda för de behov som hälso-/sjukvårdspersonal och människorna de hjälper har.

Vårt Uppdrag. Att göra livet rikare och värdigare för de människor som använder våra produkter och tjänster.

Hollister Incorporated är fokuserat på att tjäna andra, och våra medarbetare har alltid blicken riktad mot vilka vi är, det vi gör och hur vi uppnår framgångar. Vi besitter den kunskap och kompetens på alla nivåer som krävs för att hitta bättre sätt att utföra våra jobb och maximera effekten och effektiviteten av våra processer. Vår kultur av uppriktighet uppmuntrar medarbetare att påtala problem eller farhågor och vara en del av deras lösning. Vi gör vårt bästa varje dag, och arbetar tillsammans för att hjälpa vårt företag att växa och gå bra, samtidigt som vi blir bättre människor.

AssociateSurvey AssociateSurvey

Vårt senaste medarbetarundersökning visade ett starkt medarbetarengagemang på 80 %, som anses vara "bäst i klassen" jämfört med andra organisationer.

Sök lediga befattningar

Utforska alla befattningar som vi har tillgängliga runtom i världen.

Medarbetarnas berättelser

Ta reda på hur det är att vara en Hollister-medarbetare.

Kontakta oss

Följ Hollister Incorporated på sociala medier för att lära dig mer om oss.