Inkontinensorganisationer

Arbeta tillsammans med att förbättra livet för personer med urinblåseproblem


Stödorganisationer

BJN

British Journal of Nursing (BJN) är en klinisk tidskrift för sjuksköterskor som ges ut av MA Healthcare Limited. Med kunnigt, lättillgängligt och varierande innehåll erbjuder den intressant läsning för såväl studenter som specialister. 

Besök webbplats

Journal of Urological Nursing

British Association of Urological Nurses (BAUN) är delaktig i att ta fram ett antal publikationer för att främja kunskapsutveckling och framsteg inom urologisk vård. Dessa innefattar International Journal of Urological nursing, BAUN:s nyhetsbrev och BAUN:s urologiska riktlinjer.

Besök webbplats

Nursing Standard

Nursing Standard innehåller artiklar om ledande klinisk praxis, forskning, utveckling inom området samt analys av de viktigaste utvecklingarna inom vården och hur de påverkar dig.

Besök webbplats

Nursing Times

Nursing Times och dess webbplats nursingtimes.net publicerar originalforskning och kliniska artiklar för sjuksköterskor på alla stadier i karriären.

Besök webbplats

Spinal Cord Journal

Spinal Cord är ett tvärvetenskapligt forum för grundforskning, kliniska och tillämpade studier, psykologi och epidemiologi inom området för ryggsjukdomar.

Besök webbplats