Vanliga frågor om inkontinensvård | Hollister SE

Vanliga frågor

Vanliga frågor om våra inkontinensprodukter


Svar på vanliga frågor

  • Frågor om Advance och Advance Plus tappningskatetrar
  • Frågor om InView urindroppsamlare

Informationen som finns här är inte avsedd som medicinsk rådgivning och är inte en ersättning för de råd du får av din personliga läkare eller annan vårdpersonal. Informationen här ska inte användas som hjälp i akuta medicinska situationer. Om du är i en akut medicinsk situation ska du personligen omedelbart söka medicinsk behandling.

Före användning var noga med att läsa användningsinstruktionerna avsedda för användning, kontraindikationer försiktighetsåtgärder och instruktioner.