Organisationer

Intresseorganisationer för patienter och sjukvårdspersonal


Länkar till organisationer

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är den intresseorganisation som bildades 1965 för att förbättra situationen för stomi- och reservoaropererade.

Besök webbplats

SSKR

SSKR är den nationella  sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolorektal omvårdnad  inom Svensk sjuksköterskeförening (SSF).

Besök webbplats