Vanliga frågor om stomivård | Hollister SE

Vanliga frågor

Vanliga frågor om stomi


Hitta svaren på frågorna som du har om stomiprodukter och livsstilsändringar

  • Livsstilsfrågor
  • Produktfrågor

Informationen som finns här är inte avsedd som medicinsk rådgivning och är inte en ersättning för de råd du får av din personliga läkare eller annan vårdpersonal. Informationen här ska inte användas som hjälp i akuta medicinska situationer. Om du är i en akut medicinsk situation ska du personligen omedelbart söka medicinsk behandling.

Före användning var noga med att läsa användningsinstruktionerna avsedda för användning, kontraindikationer försiktighetsåtgärder och instruktioner.