Stomivårdskällor | Hollister SE

Lär dig mer om stomi

Här finns information som hjälper dig före och efter stomioperation


Lär dig mer om din stomi

Varje år genomgår tusentals människor kolostomi-, ileostomi- eller urostomioperationer. Läs mer om vad det innebär att ha en stomi.

  • Olika typer av stomi
  • Instruktionsfilmer
  • Skriftlig information

Informationen som finns här är inte avsedd som medicinsk rådgivning och är inte en ersättning för de råd du får av din personliga läkare eller annan vårdpersonal. Informationen här ska inte användas som hjälp i akuta medicinska situationer. Om du är i en akut medicinsk situation ska du personligen omedelbart söka medicinsk behandling.

Före användning var noga med att läsa användningsinstruktionerna avsedda för användning, kontraindikationer försiktighetsåtgärder och instruktioner.