Facktidskrifter

Läs vidare om framstegen inom stomiområdet


Länkar till vetenskapliga tidskrifter och facktidskrifter

Håll dig uppdaterad inom området med dessa  tidskrifter.