Advance | Hollister SE
  • Dina val:
  • InkontinensprodukterInkontinensprodukter
  •  > AdvanceAdvance

Advance Plus tappningskateter

Med skyddande införingshylsa och uppsamlingspåse

Advance tappningskateter

Med skyddande införingshylsa

Före användning var noga med att läsa användningsinstruktionerna avsedda för användning, kontraindikationer försiktighetsåtgärder och instruktioner.