Urine Collectors | Hollister SE
  • Dina val:
  • InkontinensprodukterInkontinensprodukter
  •  > UrinuppsamlareUrinuppsamlare

Urinpåse för retraherad penis

När inte urindroppsamlare kan användas

Före användning var noga med att läsa användningsinstruktionerna avsedda för användning, kontraindikationer försiktighetsåtgärder och instruktioner.