$name | Hollister SE

Adapt plana tätningsringar

Adapt plana tätningsringar kan användas för att täta området närmast stomin och fylla ut ojämnheter i huden så att läckage under hudskyddsplattan förhindras. Materialet har en mycket hög motståndskraft mot aggressiva utflöden från stomin och är enkelt att avlägsna vid bandagebyte.

Egenskaper
  • Hög erosionsbeständighet i materialet Flextend M
  • Behåller formen under användning och kletar inte ut sig
  • Kan klippas, töjas, formas och användas i lager på lager
  • Den vidhäftande förmågan förstärks av hantering
  • Kvarvarande bitar kan sparas i förvaringsasken

ScrollHelp

Hollister artikelnummer Apotek varunummer Storlek Tjocklek Antal Beställ gratisprover
7805 204143 48 mm 4,5 mm 10 Lägg till i varukorgen
7806 204144 98 mm 2,3 mm 10 Lägg till i varukorgen
Snabblänkar och källor

Använda Adapt barriärringar

Före användning var noga med att läsa användningsinstruktionerna avsedda för användning, kontraindikationer försiktighetsåtgärder och instruktioner.