eLearning om inkontinensvård för sjukvårdspersonal | Hollister SE

eLearning

Förvärva kunskap och lär nya färdigheter i din egen takt


Klinisk utbildning

Online-utbildning för sjukvårdspersonal som arbetar inom inkontinensvård.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal.