Valet av hudskyddsplatta

Det är viktigt att välja rätt hudskyddsplatta för att säkerställa god vidhäftning och bra skydd. Den här beslutsguiden hjälper dig att välja den rätta hudskyddsplattan för dig.

Choosing a Skin Barrier

Få tips om hur du väljer en hudskyddsplatta.

Hudskyddsplattan är den viktigaste delen av ditt stomibandage eftersom den skyddar huden mot stomiflödet och håller påsen på plats. Det finns många olika hudskyddsplattor som är utformade för att ge den säkraste vidhäftning runt din stomi, förhindrar läckage och skyddar din hud. Ditt val beror på din stomi, stomiflödet och andra faktorer t.ex. om du är känslig för häftan.

Här är en beslutsguide som hjälper dig att snabbt göra rätt val för dig.

Valet av hudskyddsplatta

Situation

Överväg…

Din stomi är rund och dess storlek förändras inte

Förhålade hudskyddsplattor

Din stomi är oval och storleken förändras fortfarande

Uppklippbara hudskyddsplattor

Stomiflödet är flytande, mjukt eller grumligt

Hudskyddsplattor utformade för att vara mer motståndskraftiga mot flytande stomiflöde

Du har formad avföring i stomiflödet eller du byter hudskyddsplatta ofta

Hudskyddsplattor med mild vidhäftning för att begränsa hudskador vid frekventa byten

Din stomi sticker ut, eller du har ett djupt bukveck eller bråck

Plana hudskyddsplattor som är bäst för användning vid veck eller utsprång

Din stomi sticker inte ut, din hud är mjuk, eller du har ett litet veck i huden

Konvexa hudskyddsplattor som fäster väl på plana områden

Du är känslig för häfta

 Hudskyddsplattor utan häfta