Från frisk till skadad hud – hur uppstår hudkomplikationer runt stomin?

Huden runt stomin ska se ut som huden på vilket annat ställe som helst på buken.

58 % av dem som har stomi rapporterar rodnad, 46 % rapporterar en brännande känsla och 39 % rapporterar smärta eller ömhet kring stomin. *

Personer med stomi upplever att hudkomplikationer främst orsakas av upprepad borttagning av hudskyddsplatta som sliter på huden samt läckage.

De vanligaste orsaker till läckage är dålig passform på hudskyddsplattan eller dålig vidhäftning på huden.

Så här ser frisk peristomal hud ut

Huden runt stomin ska vara intakt utan irritation, utslag eller rodnad. En hudskyddsplatta med rätt passform skyddar huden från att bli irriterad eller skadad av stomi utflöde. Rätt formula av ingredienserna i en hudskyddsplatta hjälper till att förebygga hudproblem från start.

Skadad från läckage

Om hudskyddsplattan är för stor eller inte fäster tillräckligt bra mot huden kan stomi-utflöde hamna på huden runt stomin och sedan orsaka skada på huden.
Se bilden .

Skadad från vidhäftning

Upprepade byten av hudskyddsplatta eller en formula i hudskyddsplattan som inte främjar frisk hud kan orsaka skada på huden runt stomin.
Se bilden.

Vilka är de vanligaste missuppfattningarna om hudproblem?

Hur många upplever kliande hud runt stomin?