Cale | Hollister SE

Hollister Incorporated, aktuellt uttalande relaterat till COVID-19 & Leveranser Läs mer

Medarbetare på Hollister berättar

I hela vårt företag och i allt vi gör är vårt uppdrag att göra livet mer givande och värdigt för de människor som använder våra produkter och tjänster. Vår företagskultur och våra grundläggande värderingar om människors värdighet, integritet, vår syn på service och hur vi förvaltar det arv vi har i våra händer för framtiden vägleder oss i våra beslut. Det påverkar även vårt sätt att samverka och stödja våra kunder. Allt detta gör Hollister till en fantastisk arbetsplats. Läs några medarbetares berättelser nedan för att få en inblick i hur det är att vara anställd på Hollister. Berättelserna är alla unika på sitt sätt, men gemensamt för dem är att de speglar hur engagerade vi är i vårt arbete och hur vi uppfyller vår mission.

Cale

Global marknadsföring, stomi

Hollister är en dold juvel – när du börjat där vill du stanna.


Jag bodde den mesta tiden i Kanada innan jag flyttade till Seattle, Washington, för att arbeta på ett nystartat medicintekniskt företag. När jag blev uppringd av en rekryterare om Hollister Incorporated var min första tanke att jag inte var sugen på att flytta till Chicago-området för ett företag jag inte kände till. Men för varje steg i intervjuprocessen blev det tydligt att Hollister har en unik kultur som är svår att hitta någon annanstans. Så för fyra år sedan flyttade jag.

I min första befattning fick jag ansvaret för att leda ett nytt forsknings- och utvecklingsteam som var specifikt inriktat på produktinnovation. Senare bytte jag till global marknadsföring och är idag en högre chef inom global marknadsföring med ansvar för vårt globala varumärke. Stomiprodukter har en mycket intim karaktär. Därför är en av de mest givande aspekterna i mitt arbete att jag personligen lär känna de utmaningar som våra kunder lever med över hela världen.

På Hollister har vi fyra oföränderliga Principer – personens värdighet, förvaltning, service och integritet. Det är emellertid personens värdighet som anger tonen för allt vi gör – vi tror på och lever för detta. Det gör Hollister till en dold juvel – när du börjat där vill du stanna.

Vi gör livet mer givande och värdigt