Medarbetare på Hollister berättar

I hela vårt företag och i allt vi gör är vårt uppdrag att göra livet mer givande och värdigt för de människor som använder våra produkter och tjänster. Vår företagskultur och våra grundläggande värderingar om människors värdighet, integritet, vår syn på service och hur vi förvaltar det arv vi har i våra händer för framtiden vägleder oss i våra beslut. Det påverkar även vårt sätt att samverka och stödja våra kunder. Allt detta gör Hollister till en fantastisk arbetsplats. Läs några medarbetares berättelser nedan för att få en inblick i hur det är att vara anställd på Hollister. Berättelserna är alla unika på sitt sätt, men gemensamt för dem är att de speglar hur engagerade vi är i vårt arbete och hur vi uppfyller vår mission.

Amanda

Global marknadsföring, stomi

På Hollister gör vi alla det som är bäst för dem som använder våra produkter och tjänster.


Det har gått mer än två år nu sedan jag började arbeta på Hollister. Ärligt talat, det som lockade mig hit var kulturen i företaget. Redan från första intervjun passade kulturen mig. De oföränderliga principerna för personens värdighet, förvaltning, service och integritet är djupt rotade på Hollister. Som en följd är medarbetarna på Hollister till hundra procent här inte bara för sin egen skull. Jag har inte träffat någon som bara vill komma framåt. Oavsett vad vi arbetar med bygger vår gemensamma tråd på de fyra oföränderliga principerna och dem som använder våra produkter och tjänster.

När du går i korridorerna på Hollister hittar du människor som varit här i 10, 20, 25 år. En av mina närmaste vänner har varit här i mer än 25 år. Du hittar inte den typen av lojalitet till ett företag längre.

När jag pratar med någon om en ledig tjänst på Hollister säger jag att det handlar om vad som motiverar dig. Om du delar våra kärnvärden och är engagerad i en sak som är större än dig själv, då är detta platsen för dig. Jag vet att människor som står bredvid mig inspireras av samma principer och värden som jag. Vi kan göra skillnad i företaget och de personers liv som vi hjälper. Jag älskar verkligen mitt jobb.

Vi gör livet mer givande och värdigt