Gitte | Hollister SE

Hollister Incorporated, aktuellt uttalande relaterat till COVID-19 & Leveranser Läs mer

Medarbetare på Hollister berättar

I hela vårt företag och i allt vi gör är vårt uppdrag att göra livet mer givande och värdigt för de människor som använder våra produkter och tjänster. Vår företagskultur och våra grundläggande värderingar om människors värdighet, integritet, vår syn på service och hur vi förvaltar det arv vi har i våra händer för framtiden vägleder oss i våra beslut. Det påverkar även vårt sätt att samverka och stödja våra kunder. Allt detta gör Hollister till en fantastisk arbetsplats. Läs några medarbetares berättelser nedan för att få en inblick i hur det är att vara anställd på Hollister. Berättelserna är alla unika på sitt sätt, men gemensamt för dem är att de speglar hur engagerade vi är i vårt arbete och hur vi uppfyller vår mission.

Gitte 

Arbetsledare för flödesteam 2

Hollister har principer och en företagskultur som skiljer sig från andra organisationer.


Jag började arbeta på Dansac 1979 innan företaget blev en del av Hollister. Då var jag operatör i Dansacs stomivårdsteam. Även om jag trivdes bra på företaget ville jag prova något annat efter fem år och började istället jobba i min lokala livsmedelsbutik, som arbetsledare på delikatessavdelningen.

Tio år senare såg jag en ledig visstidstjänst i Dansacs personalmatsal. Det var 1994. Jag ville jobba inom företaget så jag ansökte. Jobbet var bara på deltid, och det var inte vad jag var ute efter. Men dagen efter fick jag ett spännande erbjudande om en heltidstjänst på produktionsavdelningen i Fredensborg. Jag tackade ja och har varit här i 23 år under den här andra perioden. 

Hollister erbjuder många olika möjligheter under din karriär om du har viljan och initiativförmågan att växa och förändras. Jag ser mig själv som en nyfiken människa och har uppskattat de många olika tjänster jag haft medan jag arbetat med Dansac-teamet. Genom åren har jag arbetat på många olika delar av produktionsavdelningen, och även haft olika skift (dagar och kvällar) med varierande uppgifter och ansvarsområden. Jag har varit med i ett utvecklingsprojekt. Jag har också arbetat på lagret tillhörande den nya nordiska avdelningen och som hälso- och säkerhetsrepresentant. Jag blev nyligen befordrad och är nu arbetsledare för två flödesteam. Jag har alltid varit väldigt intresserad av hur maskinerna fungerar och hur de vässar effektiviteten. Nu utbildar jag även nya medarbetare under deras introduktionsfas. 


Hollister är en organisation som värdesätter samarbete och uppmuntrar sina medarbetare att dra åt samma håll. Att alltid göra det som är bäst för kunderna, helt enkelt. Vår företagskultur och våra oföränderliga principer skiljer oss från andra organisationer. Jag är stolt över att mina Dansac-kollegor har personligt ansvar och sätter kunden i främsta ledet.

Vi gör livet mer givande och värdigt