3 olika typer av stomi

Det finns tre olika typer av stomi. Här kan du lära dig mer om skillnaden mellan dem.

The 3 Types of Ostomies

Lär dig mer om de tre typerna av stomi

De tre typerna av stomi är kolostomi, ileostomi och urostomi. Även om det finns många likheter mellan dem finns det också viktiga skillnader, och det finns olika skäl varför man väljer en viss stomiprocedur.

Kolostomi

En kolostomi är en kirurgiskt tillverkad öppning in i kolon genom buken. Dess syfte är att låta avföringen kringgå en sjuk eller skadad del av kolon. Utflödet från en kolostomi innehåller fast eller flytande avföring och gaser.

Här är ytterligare fakta om kolostomi:

  • En kolostomi kan göras på nästan vilken plats som helst längs tjocktarmen
  • Var kolostomin placeras beror på den medicinska orsaken och definieras ofta av den del av tjocktarmen som berörs
  • Det finns fyra olika typer av kolostomier, och en kolostomi kan vara tillfällig eller permanent

Ileostomi

En ileostomi är en kirurgiskt tillverkad öppning in i tunntarmen genom buken. Med en ileostomi har en del av tunntarmen och tjocktarmen (kolon) avlägsnats eller kringgåtts. Flödet från en ileostomi efter operationen är oftast en jämn ström av flytande avföring. Med tiden blir avföringen emellertid tjockare.

Här är ytterligare fakta om ileostomi:

  • En ileostomi placeras vanligtvis på nedre högra sidan av buken
  • Matsmältningsenzymerna gör utflödet från din stomi mycket frätande, så det är väldigt viktigt att skydda huden runt din stomi, den peristomala huden.
  • En ileostomi kan vara tillfällig eller permanent

Urostomi

En urostomi är en kirurgiskt skapad öppning för att tömma urin. Med en urostomi kan urin flöda ut ur kroppen efter att blåsan har avlägsnats eller kringgåtts. Flödet från en urostomi innehåller urin och möjligen lite slem.

Här är ytterligare fakta om urostomi:

  • En urostomi placeras vanligtvis på nedre högra sidan av buken
  • En ileal ledning är den vanligaste typen av urostomi. Den skapas genom att ta bort en kort del av tunntarmen (ileum) och används som en rörledning för urinet att rinna ut ur kroppen.
  • En annan typ av urinavledning som är mindre vanlig är en kolonledning . Principen är densamma som vid skapandet av en ileal ledning, men istället används tjocktarmen som rörledning.
  • En urostomi är vanligtvis en permanent stomi

Vad du bör veta om din stomityp

Av ditt vårdteam kommer du att få lära dig mer om hur du lever med just din typ av stomi, bland annat hur du upprättar en hudvårdsrutin, äter sunt, motionerar, reser och andra livsstilstips som kan hjälpa dig i vardagen.