Checklista med 9 punkter vid utskrivning från sjukhus

Innan du lämnar din sjukhussäng och åker hem är det viktigt att du går igenom några viktiga vårdtips och försiktighetsåtgärder med din stomiterapeut.

Your 9 Point Hospital Discharge Checklist

Läs igenom denna checklista med 9 punkter vid utskrivning från sjukhus

Innan du lämnar sjukhuset finns det några saker du behöver veta om din stomi. Gå igenom denna checklista tillsammans med din stomiterapeut för en smidig övergång från sjukhus till hemmet. 

 

Tömma stomipåsen: Exakt hur du tömmer påsen beror på vilken typ du väljer. Med en stängd påse kan du helt enkelt ta bort och slänga den. En tömbar påse kräver däremot att du tömmer den. Läs igenom vägledningen om stomipåse eller prata med din stomiterapeut om vad som är bäst för dig.

Byta stomipåse: Det är bäst att byta stomipåsen när stomin är minst aktiv, vilket oftast är på morgonen. När du väl kommit in i en rutin lär du dig kroppens rytm och kan uppskatta när det är bäst att byta stomipåse.

Bedöm och ta hand om din stomi och huden runt stomin: Se till att din stomiterapeut går igenom hur du bedömer stomins hälsa och hur du tar hand om huden runt stomin, även kallad för peristomal hud.

Applicera stomipåsen: Din stomiterapeut kommer att gå igenom alla steg som behövs för att applicera stomipåsen, inklusive att sätt fast hudskyddsplattan, samt hur du ser till att den passar bra och att vidhäftningen är stark.

Bedöm tecken på potentiella komplikationer och vet när du ska kontakta sjukvårdspersonal: Vissa problem kan ibland uppstå när du tar hand om din stomi hemma. Du måste kontrollera om det finns läckage, peristomal hudirritation, kraftig stomiblödning och andra potentiella komplikationer som motiverar att kontakta din stomiterapeut.

Hantera gas och lukt (endast kolostomi eller ileostomi): När tarmen börjar fungera efter operationen kommer du att märka att det finns gas i påsen. Det finns påsar som hjälper till att minimera gas och lukt. Tala med din stomiterapeut om vad det finns för alternativ för just dig.

Följ riktlinjerna för kost och vätska: Du kan gradvis återuppta din vanliga kost om inte din vårdgivare rekommenderar något annat. Du kan också läsa dessa råd beträffande din kost efter stomioperationen .

Följ instruktionerna för hemsjukvård: Du kan få hemsjukvårdstjänster tillfälligt eller permanent under din återhämtning. Ditt vårdteam kommer att gå igenom eventuella specialinstruktioner med dig.